Geografi

Bab 3 : Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita akan mengenal pasti faktor fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita juga akan menerangkan bagaimana bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.