Sejarah

Bab 7 : Peningkatan Tamadun India dan China

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang peningkatan tamadun India dan China. Pertama, kita akan membincangkan peningkatan tamadun India dari aspek perluasan kuasa. Kita akan belajar bagaimana India telah memperluas kuasa mereka melalui penaklukan wilayah-wilayah baru dan penubuhan empayar. Kita juga akan mempelajari tentang kejayaan India dalam bidang perdagangan dan kebudayaan.

Selain itu, kita juga akan membincangkan peningkatan tamadun China dari aspek pendidikan. Kita akan belajar tentang sistem pendidikan yang telah dibangunkan di China, termasuk penekanan pada ilmu pengetahuan, sastera, dan falsafah. Kita juga akan mempelajari tentang kejayaan China dalam bidang teknologi dan penemuan.