Sejarah

Bab 6 : Peningkatan Tamadun Yunani Rom

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang peningkatan tamadun Yunani dan Rom.
Kita akan mengenal pasti empat lokasi di mana tamadun ini berkembang.
Kita juga akan membincangkan peningkatan tamadun Yunani dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran.
Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami sumbangan tamadun Yunani dan Rom kepada dunia moden.