Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 2 : Pengurusan Projek

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pengurusan projek reka bentuk. Kita akan mempelajari apa itu pengurusan projek reka bentuk dan bagaimana ia berfungsi. Kita juga akan belajar cara menjana idea reka bentuk yang kreatif dan inovatif. Dalam pengurusan projek reka bentuk, kita perlu memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai matlamat projek. Kita juga akan belajar tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam projek reka bentuk. Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan projek reka bentuk dalam kehidupan seharian kita.