Pendidikan Moral

Bab 9 : Keselamatan Tempat TInggal Tanggungjawab Bersama

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang keselamatan tempat tinggal dan tanggungjawab bersama. Pertama, kita perlu mengenal pasti ancaman keselamatan kawasan kediaman. Kita juga akan mempelajari cara-cara untuk mencegah dan mengatasi ancaman tersebut. Selain itu, kita akan memahami kepentingan mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Kita akan belajar bahawa keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Setiap individu perlu berperanan dalam menjaga keselamatan kawasan kediaman.
Dengan memahami bab ini, kita akan dapat meningkatkan kesedaran tentang keselamatan tempat tinggal dan bertanggungjawab bersama dalam menjaga kawasan kediaman kita.
Nota Ringkas