Geografi

Bab 5 : Bumi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang bumi. Kita akan memahami empat sistem fizikal Bumi, iaitu atmosfera, hidrosfera, litosfera, dan biosfera. Sistem ini bekerjasama untuk menyokong kehidupan di Bumi.

Kita juga akan mempelajari tentang struktur Bumi, termasuk teras dalam, teras luar, mantel dan kerak. Dengan mempelajari bab ini, kita akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang planet kita dan cara ia berfungsi.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas