Bahasa Melayu

Bab 5 : Aspek Tatabahasa

Live tuition recordings
Recording
Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Tutor: Cikgu Sara

Selasa 18 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Penggunaan Kata Ganda

Tutor: Cikgu Irfan

Selasa 28 May 2024 09:00 pm
Recording
Ayat Aktif dan Pasif

Tutor: Cikgu Man

Ahad 12 May 2024 08:00 pm
Recording
Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Tutor: Cikgu Irfan

Selasa 30 Apr 2024 09:00 pm
Recording
Kata Ganti Nama

Tutor: Cikgu Irfan

Selasa 23 Apr 2024 09:00 pm
Recording
Kata Kerja Transitif & Tak Transitif

Tutor: Cikgu Man

Ahad 28 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Cakap Ajuk dan Pindah

Tutor: Cikgu Man

Ahad 07 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Pengenalan kepada Kata Nama

Tutor: Cikgu Irfan

Selasa 26 Mar 2024 09:00 pm
Recording
Pengenalan kepada Kata Majmuk

Tutor: Cikgu Irfan

Selasa 19 Mar 2024 09:00 pm
Recording
Kata Terbitan

Tutor: Cikgu Man

Ahad 24 Mar 2024 08:00 pm
Recording
Kata Tunggal dan Kata Majmuk

Tutor: Cikgu Irfan

Selasa 12 Mar 2024 09:00 pm
Recording
Kuiz Mega Perdana 2 – Azam Tahun Baharu 2024

Tutor: Cikgu Man

Selasa 02 Jan 2024 09:00 pm
Recording
Pecutan Kertas 2, Bahagian A, Sistem dan Aplikasi Bahasa

Tutor: Cikgu Man

Selasa 12 Dec 2023 09:00 pm
Recording
Siri Revisi Cepat SPM Tingkatan 4 dan 5 – Fokus Kertas 2

Tutor: Cikgu Man

Ahad 15 Oct 2023 08:00 pm
Recording
Sistem dan Aplikasi Bahasa (Kertas 2, Bahagian A)

Tutor: Cikgu Man

Selasa 05 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Sistem dan Aplikasi Bahasa (Kertas 2, Bahagian A)

Tutor: Cikgu Man

Selasa 01 Aug 2023 09:00 pm
Recording
Sistem dan Aplikasi Bahasa (Kertas 2, Bahagian A)

Tutor: Cikgu Man

Selasa 11 Jul 2023 09:00 pm
Recording
Cakna Bahasa - Kertas 2 Model SPM, Bahagian A, B dan C

Tutor: Cikgu Man

Ahad 04 Jun 2023 08:00 pm