Bahasa Melayu

Bab 3 : Kemahiran Menulis

Live tuition recordings
Recording
Menghasilkan Ulasan

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 05 Jul 2024 09:00 pm
Recording
Menghasilkan Ringkasan

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 28 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Struktur Asas Karangan

Tutor: Cikgu Sara

Khamis 20 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Membina Draf Penulisan: Tulis Perenggan Pendahuluan bagi Karangan

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 14 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Pendahuluan dalam Karangan (Bahagian 2)

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 13 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Membina Draf Karangan

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 07 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Pendahuluan dalam Karangan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 06 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Format Karangan UASA

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 31 May 2024 09:00 pm
Recording
Format UASA

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 24 May 2024 09:00 pm
Recording
Penggunaan penanda Wacana

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 23 May 2024 08:00 pm
Recording
Penanda Wacana

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 17 May 2024 09:00 pm
Recording
Hasilkan Cerita Pendek

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 03 May 2024 09:00 pm
Recording
Jenis Pola Ayat

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 04 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Menulis Kerangka Karangan

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 19 Jan 2024 09:00 pm
Recording
Tinta Pena 180 - Kertas 2, Bahagian B, Karangan Respons Terbuka

Tutor: Cikgu Man

Jumaat 12 Jan 2024 09:00 pm
Recording
Penulisan Ulasan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 11 Jan 2024 08:00 pm
Recording
Karangan Syarahan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 21 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Surat Kiriman Tidak Rasmi

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 14 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Frasa dan Pola Ayat

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 16 Nov 2023 08:00 pm
Recording
Surat Kiriman Rasmi

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 26 Oct 2023 08:00 pm
Recording
Ulasan

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 22 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Karangan Cereka/Pengalaman/Keperihalan

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 11 Aug 2023 09:00 pm
Recording
Pendahuluan dalam Karangan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 27 Jul 2023 08:00 pm
Recording
Karangan Cereka/Pengalaman/Keperihalan

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 07 Jul 2023 09:00 pm
Recording
Karangan Respons Terbuka

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 09 Jun 2023 09:00 pm
Recording
Pendahuluan dalam Karangan (Bahagian 2)

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 26 May 2023 09:00 pm
Recording
Pendahuluan dalam Karangan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 25 May 2023 08:00 pm
Recording
Karangan Surat Rasmi dan Tidak Rasmi

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 19 Jan 2023 08:00 pm
Recording
Penutup Karangan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 12 Jan 2023 08:00 pm
Recording
Karangan Respons Terbuka

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 05 Jan 2023 08:00 pm
Recording
Menulis Isi Karangan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 15 Dec 2022 08:00 pm
Recording
Jenis-jenis pendahuluan Bahagian 2

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 17 Nov 2022 08:00 pm
Recording
Jenis-jenis pendahuluan

Tutor: Cikgu Irfan

Khamis 10 Nov 2022 08:00 pm