Kefahaman: Surah Al-Ma'un

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengenalan surah Al-Ma'un
  2. Menjelaskan tuntutan surah Al-Ma'un
  3. Menganalisis kepentingan mengamalkan surah Al-Ma'un dan tuntutannya dalam membentuk keperibadian
  4. Menghayati tuntutan surah Al-Ma'un secara beradab dan istiqamah