Merumus kefahaman hadis dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan terjemahan hadis
  2. Menerangkan tujuh golongan yang mendapat naungan Allah s.w.t
  3. Merumuskan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  4. Melakukan amalan soleh secara beradab dan istiqamah