Kebarangkalian Peristiwa Tak Bersandar

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan sama ada dua peristiwa adalah tak bersandar
  2. Menentukan kebarangkalian bagi dua peristiwa tak bersandar
  3. Menentukan kebarangkalian bagi tiga peristiwa tak bersandar