Kebarangkalian Peristiwa Saling Eksklusif

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan sama ada dua peristiwa adalah saling eksklusif
  2. Menentukan kebarangkalian bagi dua atau lebih peristiwa yang saling eksklusif
Live tuition recordings