Memahami dan menggunakan frasa dalam pelbagai ayat.