Memahami dan menggunakan kata terbitan dalam pelbagai ayat.

Nota ringkas bagi topik ini