Memahami dan menggunakan kata ganda dalam pelbagai ayat.