Menulis untuk meringkaskan dan merumuskan pelbagai bahan prosa.