Bersoal jawab tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai soalan, dan mengemukakan jawapan.