Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran.

Card image

Opps! Kami belum mempunyai bahan untuk topik ini lagi

Kami mohon maaf, lebih bahan untuk topik ini akan tersedia tidak lama lagi