Bab 6 : Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial