Bab 3 : Matematik Pengguna: Simpanan Dan Pelaburan, Kredit dan Hutang