Bab 1 : Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi