Bab 7 : Jawi

 
7.1  Mengenal, Menyebut dan Menulis Huruf Huruf Jawi Tunggal                                                     
 
  • Setiap huruf Jawi mempunyai ton yang berbeza. 
 
 Bilangan Huruf Jawi dan Cara Sebutan
 چ
Cha
ج
Jim
ث
Sa
ت
Ta
ب
Ba
ا
Alif
ز
Zai
ر
Ro
ذ
Zhai
د
Dhal
خ
Kho
ح
Ha
  ظ
Zho
ط
Tho
ض
Dhod
ص
Sod
ش
Syin
س
Sin
  ق
Qaf
ڤ
Pa
ف
Fa
ڠ
Nga
غ
Ghain
ع
Ain
و
Wau
ن
Nun
م
Mim
ل
Lam
ڭ
Ga

ك
Kaf

ڽ 
Nya
ي
Ya
ء
Hamzah
لا
Lam -Alif
ه
Ha
ۏ
Va
 
7.2  Membaca dan Menulis Suku Kata Terbuka                       
 
  • Setiap suku kata mempunyai bunyi yang berbeza walaupun ejaan yang sama.
 
Bunyi Huruf yang Bersambung
او
o
او
u
ا
e
اي
e
اي
i
ا
a
بو
Bo
 بو
Bu
 ب
Be
بي
Be
بي
Bi
با
Ba
تو
To
تو
Tu
ت
Te
تي
Te
تي
Ti
 تا
Ta
جو
Jo
جو
Ju
ج
Je
جي
Je
جي
Ji
 جا
Ja
چو
Co
چو
Cu
چ
Ce
چي
Ce
چي
Ci
چا
Ca
 هو 
Ho
 هو 
Hu
ه
He
هي
He
هي
Hi
ها
Ha
 
7.3 Membaca dan Menulis Dua Suku Kata Terbuka                                 
 
  • Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh vokal.
  • Suku kata terbuka biasanya dalam jumlah abjad yang genap.
 
Rumi Jawi
Sudu

سودو

Buku

بوكو

Meja

ميجا

Ceri

خيري

Pasu

فاسو

Tisu

تيسو

 
7.4 Membaca dan Menulis Suku Kata Tertutup                                 
 
  • Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh konsonan.
  • Suku kata tertutup biasanya dalam jumlah abjad yang ganjil.
 
Rumi Jawi
Jam

جم

Gam

ضم

Tin

تين

Jem

ج ي م

Ros

ر و س

Sup

س و ف

 
7.5
Membaca dan Menulis Perkataan Dua Suku Kata Tertutup                                 
 
  •  Dua suku kata tertutup digabungkan menjadi satu perkataan.
 
Rumi Jawi
Kandang

كندغ

Bintang

بنتغ

Pantas

فنتس

Sambar

سمبر

Sandar

سندر

Bongkok

بوغكوق

 
7.6 Membaca dan Menulis Perkataan Dua Suku Kata Terbuka dan Tertutup                                
 
  • Satu suku kata terbuka digabungkan dengan satu suku kata tertutup digabungkan menjadi satu perkataan.
 
Rumi Jawi
Jerung

جروغ

Laut

لاءوت

Tiram

تيرم

Pasir

فاسير

Siput

سيفوت

Ketam

كتم