Telekomunikasi di Malaysia

 

Pada abad kini, perkembangan dan penumpuan industri komunikasi dan multimedia menyebabkan pembangunan teknologi yang canggih berasaskan teknologi maklumat. Oleh itu teknologi maklumat dan komunikasi kini di anggap sebagai penting. Walaubagaimanapun, terdapat pengaruh dalam kehidupan rakyat Malaysia terhadap telekomunikasi yang perlu dibendung dengan mengamalkan etika komunikasi yang betul.

 
6.1 Telekomunikasi di Malaysia
 
 1. Komunikasi merupakan proses penghantaran informasi yang melibatkan masyarakat.
 2. Juga merupakan sauatu interaksi  yang melibatkan jarak antara penyampai dan penerima.
 3. Perkembangan telekomunikasi di Malaysia
 • Telegraf
 • Telefon
 • Mesin teleks
 • Mesin faks
 • Telefon bimbit
 • Telefon pintar
 

 

 
6.2 Kemajuan Alat Telekomunikasi di   Malaysia
 
 1. Pada 6 April 1970 stesen satelit bumi pertama dibina di Kuantan, Pahang. Kemudian satelit bumi dibina di Alor Gajah, Sematan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Cyberjaya.
 2. Satelit mikro yang pertama ialah TiungSAT-1 yang dilancarkan pada 26 Disember 2000 kemudian, Razaksat dilancarkan pada 14 julai 2009.
 3. Satelit Asia Timur Malaysia (MEASAT)dilancarkan pada tahun 1996 bermula dengan MEASAT- 1, diikuti MEASAT- 2, MEASAT-3, MEASAT-3a, dan MEASAT-3b.
 4. Pelancaran MEASAT menyebabkan wujudnya sistem televisyen satelit yang pertama, iaitu ALL-Asia Satellite Television and Radio Operator (ASTRO).
 5. Penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro dapat meningkatkan rangkaian telekomunikasi di Malaysia.
 6. Telefon pintar 3G dan 4G mempunyai banyak kemudahan dan menepati kehendak generasi alaf baharu.
 7. Telekom Malaysia (TM) memajukan industri komunikasi negara dan menyediakan kemudahan kepada masyarakat seperti menyediakan telefon talian tetap.
 8. Perisian komputer dan jaringan internet berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT.
 9. Perkembangan ICT telah menyebabkan penubuhan MSC di Cyberjaya.
 10. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bertanggungjawab bagi meluaskan jalur lebar ke setiap pelosok negara.
 
 
6.3 Kepentingan Komunikasi di Malaysia
 
Lapangan terbang antarabangsa di Malaysia
 
 1. Telekomunikasi amat penting kepada masyarakat dan negara.
 2. Berikut merupakan antara kepentingan telekomunikasi di Malaysia:
 • Mengeratkan hubungan silaturahim
 • Mempercepatkan urusan
 • Dapat memberikan data dengan lebih tepat dan terperinci
 • Membolehkan penonton menyaksikan siaran langsung di televisyen
 • Maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh
 • Membolehkan pengurusan wang dilakukan dengan lebih efisien di seluruh dunia
 • Data dapat disimpan dengan selamat dan cepat
 • Peluang pembelajaran lebih luas melalui e-pembelajaran
 • Pentadbiran dan pengurusan negara lebih sistematik dan teratur
 • Meningkatkan integrasi dan perpaduan kaum
 
 
6.4 Kesan Komunikasi Terhadap Pembangunan Negara
 
 1. Telekomunikasi amat penting kepada masyarakat dan negara.
 2. Jadual di bawah menunjukkan kesan positif dan negatif telekomunikasi terhadap pembangunan negara.
 

Kesan Positif

 • Dunia tanpa sempadan
 • E-dagang
 • E-perbankan
 • Peluang pekerjaan
 • Multimedia interaktif memudahkan pembelajaran
 • Telesidang
 • Tele-kesihatan

 

Kesan Negatif

 • Keselamatan negara terancam
 • Penggodaman maklumat
 • Maklumat individu terdedah kepada orang lain
 • Penyebaran maklumat yang tidak tepat
 • Penyebaran berita yang tidak sesuai untuk murid
 • Maklumat tidak bertapis
 • Penyebaran maklumat berunsur negatif
 
 
6.5 Penggunaan Alat Komunikasi Secara Beretika 
 
 1. Semasa menggunakan telekomunikasi terdapat beberapa etika yang perlu diamalkan.
 2. Etika penggunaan alat telekomunikasi ialah:
 • Tidak menyentuh isu sensitif
 • Menggunakan telekomunikasi untuk perkara yang manfaat
 • Tidak melakukan plagiat
 • Berhemah dan bersopan santun sewaktu berkomunikasi
 • Tidak mendedahkan maklumat peribadi
 • Mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
 • Tidak mengganggu sistem komunikasi orang lain
 • Memastikan kesahihan sesuatu berita