02 : Penanda Wacana

 
2  Penanda Wacana
 
   Definisi   
     
 

 Penanda wacana ialah apa-apa yang digunakan untuk menandakan kesatuan fikiran sama ada dalam bentuk lisan ataupun penulisan.

Penanda wacana hendaklah digunakan agar anda dapat menulis karangan yang gramatis.

 
     
 

i)  Penanda wacana untuk memulakan karangan

 • Pada era globalisasi ini
 • Dalam meniti arus kemodenan ini
 • Kini
 • Dewasa ini
 • Dasawarsa ini
 • Sejak sedekad yang lalu
 • Kebelakangan ini
 • Belakangan ini
 • Akhir-akhir ini
 • Baru-baru ini
 • Umum mengetahui bahawa
 • Sejak zaman-berzaman
 • Pada tahun- tahun belakangan ini
 

ii)  Penanda wacana untuk menunjukkan turutan

 • Antara
 • Selain itu,
 • Di samping itu,
 • Lain daripada itu
 • Seterusnya
 • Begitu juga dengan
 • Akhir sekali
 

iii)  Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan

 • Hal ini dikatakan demikian kerana
 • Hal ini  berlaku kerana
 • Hal ini terjadi kerana
 • Hal ini disebabkan oleh
 • Hal ini wujud akibat daripada
 • Hal ini bersangkut-paut dengan
 • Hal ini berpunca daripada
 • Hal ini tercetus apabila
 • Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya
 

iv)  Penanda wacana untuk memberi contoh

 • Misalnya
 • Contohnya
 • Sebagai contoh
 • Tamsilnya
 • Seperti yang kita sedia maklum,
 • Satu contoh
 • Satu cara
 • Antara contoh
 

v)  Penanda wacana untuk menghuraikan contoh

 • Hal ini mengakibatkan
 • Hal ini menyebabkan,
 • Oleh itu
 • Maka
 • Oleh hal yang demikian
 • Oleh sebab itu
 • Jelaslah bahawa
 • Justifikasinya
 

vi)  Penanda wacana untuk menutup isi

 • Kesannya
 • Natijahnya
 • Akibatnya
 • Kesudahannya
 • Dengan berbuat demikian
 • Dengan keadaan sedemikian
 • Dengan keadaan sedemiikian
 

vii)  Penanda wacana untuk  menulis dua huraian  dalam satu ayat

 • Juga
 • Malah
 • Malahan
 • Tambahan pula
 • Sementelahan
 • Di samping 
 • Bahkan 
 

viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup

 • Kesimpulannya
 • Intihanya
 • Secara tuntas
 • Tuntasnya
 • Konklusinya
 • Sebagai penutup wacana
 • Sebagai penghias bicara
 • Sebelum mengakhiri wacana ini,
 • Secara keseluruhan
 • Akhir kata
 

ix)  Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

 • Walau bagaimanapun
 • Namun demikian,
 • Namun begitu
 • Meskipin
 • Daripada perspektif yang berbeza
 • Jika dilihat dari sudut lain
 • Kontradiksinya
 • Di sebalik itu,
 • Dalam pada itu
 • Dari sudut lain
 

x)  Penanda wacana untuk memasukkan ungkapan menarik

 •               bak peribahasa
 •               bak pepatah Melayu/ Cina/ Inggeris
 •               bak kata mutiara
 •               bak pepatah
 •               bak kata cendekiawan/ pujangga
 •               persis kata peribahasa Melayu
 •               persis kata orang tua-tua
 •               persis kata mutiara
 •               persis peribahasa
 •               persis kata cendekiawan/ pujangga
 • Hal ini sama dengan peribahasa
 • Senario ini persis peribahasa Melayu iaitu
 • Fenomena ini dikatakan