Tilawah: Surah Asy-Syarh
Tilawah: Surah Ad-Duha
Hafazan: Surah Asy-Syarh
Hafazan: Surah Ad-Duha
Kefahaman: Surah Al-Ma'un
Tajwid: Bacaan Mad pada kadar 2, 4 dan 6 harakat
Tajwid: Bacaan Mad pada kadar 4 dan 5 harakat
Tajwid: Bacaan Mad pada kadar 6 harakat