Merumus pengertian Islam pada zaman Khalifah Uthmaniyah dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
Merumus keunggulan tokoh Islam dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah