Merumus kefahaman mengenai ibadah solat sunat yang dipelajari dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai perkahwinan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai isu-isu dalam perkahwinan dan menanganinya secara beradab dan istiqamah
Merumus pengenalan pengurusan harta selepas kematian serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai jenayah dalam Islam dan menghindarinya secara beradab dan istiqamah