Tabiat Pemakanan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan
  2. Menjelaskan dengan contoh tabiat pemakanan haiwan herbivor, karnivor dan omnivor
  3. Membuat inferens tentang kumpulan haiwan berdasarkan tabiat pemakanan
  4. Membanding dan membezakan kegigian haiwan herbivor, karnivor, dan omnivor
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang tabiat pemakanan haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif