Koordinat pada sukuan pertama

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti kedudukan objek berdasarkan titik rujukan dengan menggunakan perbendaharaan kata yang sesuai
  2. Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang
  3. Menentukan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang
Latihan untuk topik ini