Waktu dalam jam dan minit

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti
  2. Membaca dan merekod waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti
Live tuition recordings
Recording
Time (Part 1)

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 01 Nov 2022 08:00 pm
Recording
Time

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 02 Aug 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini