Tambah wang

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM10 000
  2. Menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan tiga nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM10 000
Latihan untuk topik ini