برايمان کڤد هاري قيامة

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين برايمان کڤد هاري قيامة
  2. مڽاتاکن حکوم برايمان کڤد هاري قيامة
  3. مڽنارايکن تندا-تندا کچيل دان تندا-تندا بسر برلاکوڽ هاري قيامة
  4. ممبنتوق کڤريباين ملالوءي برايمان کڤد هاري قيامة