برايمان کڤد رسول

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين برايمان کڤد رسول
  2. مڽنارايکن رسول يڠ واجب دکتاهوءي
  3. مڠعملکن اجرن رسول دالم کهيدوڤن سهارين