Deria Manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria yang berkenaan
  2. Mengelaskan objek mengikut ciri yang dikenalpasti
  3. Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan
  4. Menjelas dengan contoh, penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria tidak dapat berfungsi
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang deria manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Human

Tutor: Teacher Atiqah

Ahad 17 Apr 2022 08:30 pm