Nilai Nombor

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menamakan nombor hingga 100: (i) Membilang objek dalam kumpulan. (ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (iii) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek
  2. Menentukan nilai nombor hingga 100: (i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi. (ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (iii) Membandingkan nilai dua nombor. (iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Revision: Whole Numbers Up to 100

Tutor: Teacher Dinie

Isnin 13 May 2024 08:00 pm
Latihan untuk topik ini