Nilai Nombor

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menamakan nombor hingga 100: (i) Membilang objek dalam kumpulan. (ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (iii) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek
  2. Menentukan nilai nombor hingga 100: (i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi. (ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (iii) Membandingkan nilai dua nombor. (iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini