کونسيڤ کهمباءن دالم إسلام

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. ممهمي ڤڠرتين کهمباءن دالم برعبادة (عبودية)
  2. مڠتاهوءي دليل نقلي تنتڠ کهمباءن کڤد الله
  3. مڽاتاکن ڤرانن ماءنسي سباݢاي همبا الله
Latihan untuk topik ini