Pengawetan Makanan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan tujuan pengawetan makanan
  2. Menghubungkait kaedah pengawetan makanan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma
  3. Menjalankan projek pengawetan sejenis makanan dengan pelbagai kaedah
  4. Merumuskan terdapat makanan yang boleh diawet lebih daripada satu kaedah pengawetan
  5. Mengitlak terdapat makanan boleh diawet dengan menggabungkan lebih daripada satu kaedah pengawetan
  6. Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan
  7. Menjelaskan pemerhatian tentang pengawetan makanan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Live tuition recordings
Recording
Sains Tahun 6 Unit 8 - Teknologi Pengawetan Makanan

Tutor: Sir Caen

Khamis 09 Nov 2023 09:00 pm
Recording
Sains Tahun 6 Unit 8 - Teknologi Pengawetan Makanan

Tutor: Sir Caen

Khamis 02 Nov 2023 09:00 pm
Recording
Sains Tahun 6 Unit 8 - Teknologi Pengawetan Makanan

Tutor: Sir Caen

Khamis 26 Oct 2023 09:00 pm