Proses Hidup dan Kesan Tindakan Mikroorganisma

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelas dengan contoh jenis mikroorganisma
  2. Mengitlak maksud mikroorganisma
  3. Memerihalkan proses hidup mikroorganisma dengan menjalankan penyiasatan
  4. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrooganisma
  5. Memerihalkan kesan tindakan mikroorganisma dalam kehidupan harian
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang mikroorganisma melalui melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Live tuition recordings
Recording
Microorganisms

Tutor: Tcer Iman

Rabu 23 Nov 2022 08:00 pm
Recording
Electricity

Tutor: Tcer Iman

Rabu 14 Sep 2022 08:00 pm