Khat Riq'ah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membudayakan aktiviti penulisan khat secara tekal
  2. Mengenal pasti bentuk huruf khat riq'ah dengan betul
  3. Menulis huruf mengikut kaedah khat riq'ah
  4. Menulis perkataan mengikut kaedah khat riq'ah
  5. Menulis ayat mudah mengikut kaedah khat riq'ah