Pengaratan Bahan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan ciri objek yang berkarat
  2. Mengitlak bahawa objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat
  3. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan
  4. Memerihalkan cara mencegah pengaratan
  5. Menaakul kepentingan mencegah pengaratan
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang pengaratan bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Latih tubi Sains Tahun 5 Pengaratan

Tutor: Sir Caen

Khamis 14 Sep 2023 08:00 pm
Recording
Latih Tubi Sains TAhun 5 Unit Pengaratan

Tutor: Sir Caen

Khamis 07 Sep 2023 08:00 pm