Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah melibatkan koordinat, nisbah dan kadaran dalam situasi harian