Isi padu pepejal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan isi padu gabungan dua bentuk melibatkan kubus dan kuboid
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini