Panjang

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menukar unit ukuran panjang dalam perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
  2. Menukar unit ukuran panjang dalam pecahan
  3. Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan pertukaran unit
  4. Menolak melibatkan hingga tiga ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan pertukaran unit
  5. Mendarab ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan dengan pertukaran unit
  6. Membahagi ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan dengan pertukaran unit
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini