Sumber Asas Bahan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek
  2. Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya
  3. Menjelaskan pemerhatian tentang sumber asas bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Latih Tubi Sains Tahun 4 Unit 8 - Bahan

Tutor: Sir Caen

Rabu 06 Dec 2023 09:00 pm
Recording
Sains Tahun 4 Unit 8 - Bahan

Tutor: Sir Caen

Rabu 29 Nov 2023 09:00 pm
Recording
Sains Tahun 4 Unit 8 - Bahan

Tutor: Sir Caen

Rabu 22 Nov 2023 09:00 pm
Recording
Sains Tahun 4 Unit 8 - Bahan

Tutor: Sir Caen

Rabu 15 Nov 2023 09:00 pm
Recording
Materials

Tutor: Tcer Iman

Isnin 29 Aug 2022 08:00 pm