Sumber dan Bentuk Tenaga

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud tenaga
  2. Memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
  3. Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga
  4. Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian
  5. Mengitlak tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang sumber tenaga dan bentuk tenaga melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif