Cahaya Bergerak Lurus

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti
  2. Membanding dan membezakan bayangbayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek lutsinar, lutcahaya dan legap dengan menjalankan aktiviti
  3. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bergerak lurus melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas