Fotosintesis

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud fotosintesis
  2. Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis
  3. Menyatakan hasil fotosintesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
  4. Menaakul kepentingan fotosintesis terhadap hidupan
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas