Perpuluhan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menambah hingga tiga perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
  2. Menolak hingga dua perpuluhan daripada satu perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
  3. Mendarab perpuluhan dengan nombor satu digit, 10, 100 dan 1000, hasil darabnya hingga tiga tempat perpuluhan
  4. Membahagi perpuluhan dengan nombor satu digit, 10, 100 dan 1000, hasil bahaginya hingga tiga tempat perpuluhan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini