Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah melibatkan nombor bulat, operasi bergabung tambah dan tolak serta operasi bergabung darab dan bahagi dalam lingkungan 100 000 melibatkan situasi harian
  2. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak dalam situasi harian melibatkan satu anu
Latihan untuk topik ini