Penggunaan anu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan nilai anu bagi ayat matematik tambah melibatkan dua nombor hingga dua digit dengan satu anu
  2. Menentukan nilai anu bagi ayat matematik tolak melibatkan dua nombor hingga dua digit dengan satu anu
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini